Hiện nay, hành vi vi phạm bản quyền xảy ra rất nhiều trên thực tế, hành vi này không chỉ thu lợi bất chính mà còn ảnh hưởng đến bản quyền của tác giả. Vậy, bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền là gì? Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn hiểu rõ hơn.

1. Bản quyền là gì?

Quyền tác giả có thể được hiểu là một thuật ngữ pháp lý dùng để mô tả quyền tác giả có đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của người đó. Các tác phẩm được bảo hộ bản quyền bao gồm sách, âm nhạc, tác phẩm điêu khắc, phim truyện, dữ liệu máy tính, quảng cáo hoặc bản vẽ kỹ thuật … (Bản quyền còn được gọi là bản quyền).

2. Vi phạm bản quyền là gì?

Vi phạm bản quyền được hiểu là việc sử dụng trái phép tác phẩm của người khác có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, chẳng hạn như quyền sao chép, phân phối, hiển thị hoặc thực hiện tác phẩm được bản quyền cho phép. bảo vệ…

Chúng tôi căn cứ vào Điều 5 Nghị định 105/2006 / NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm như sau:

Điều 5. Xác định hành vi xâm phạm

Hành vi đang bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129 và 188 của Luật Sở hữu trí tuệ khi có đủ các căn cứ sau đây:

1. Đối tượng được xem xét thuộc phạm vi đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.

3. Người thực hiện hành vi đang được xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, các khoản 2 và 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2, Điều 137 và các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi đang được xem xét xảy ra tại Việt Nam.

Hành vi đang được xem xét cũng được coi là đã xảy ra ở Việt Nam nếu nó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng cá nhân tại Việt Nam.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, để bị coi là vi phạm bản quyền, cần lưu ý rằng chỉ những đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả mới được xem xét để xác định có vi phạm bản quyền hay không. không.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 105/2006 / NĐ-CP thì các yếu tố vi phạm quyền tác giả được quy định như sau:

“đầu tiên. Yếu tố vi phạm bản quyền có thể ở một trong các hình thức sau:

a) Bản sao tác phẩm trái phép;

b) Tác phẩm phái sinh trái phép;

c) Tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của tác giả, mạo danh, chiếm đoạt quyền tác giả;

d) Phần tác phẩm bị trích lục, sao chép, lắp ghép trái phép;

đ) Sản phẩm bị vô hiệu hóa bất hợp pháp các thiết bị kỹ thuật để được bảo hộ quyền tác giả.

Sản phẩm có yếu tố vi phạm quy định tại Khoản này sẽ bị coi là sản phẩm vi phạm bản quyền. ”

Như vậy, để biết một tác phẩm có phải là bản sao của tác phẩm khác hay không, cần phải xem xét đối chiếu giữa hai tác phẩm, thời gian phát hành …

Bản quyền là gì?

3. Vi phạm bản quyền bị xử lý như thế nào?

Về việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền quy định tại Điều 10 Nghị định 131/2013 / NĐ-CP như sau:

Điều 10. Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của công trình

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm làm phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm làm phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Như vậy, hành vi xâm phạm quyền bảo vệ toàn vẹn của tác phẩm sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và còn bị áp dụng các hình phạt bổ sung nêu trên.

Bên cạnh đó, tại Điều 18 Nghị định 131/2013 / NĐ-CP cũng quy định các hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm như sau:

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Do đó, hành vi sao chép tác phẩm mà không được sự đồng ý, cho phép của tác giả sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên.

4. Khiếu nại về bản quyền là gì?

Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi hành chính. quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Như vậy, có thể hiểu Khiếu nại bản quyền là việc cá nhân, tổ chức có ý kiến bằng văn bản với Cục Bản quyền về việc một hoặc nhiều tác phẩm vi phạm bản quyền.

5. Luật bản quyền là gì?

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi năm 2009 quy định các vấn đề liên quan đến quyền tác giả: điều kiện bảo hộ quyền tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, hành vi vi phạm quyền tác giả, chuyển nhượng quyền tác giả, quy định về chủ sở hữu quyền tác giả.

6. Bản quyền là gì?

Để hạn chế các hành vi sao chép, sao chép, ăn cắp tác phẩm, việc đăng ký bản quyền tác giả là giải pháp an toàn nhất. Bản quyền là vi phạm bản quyền, thông thường bản quyền là thuật ngữ thường dùng để chỉ những sản phẩm được tải lên các trang mạng xã hội, kênh youtube,… Cái mà chúng ta hay gặp nhất là bản quyền. các bài hát, bản nhạc, … trong nước hoặc nước ngoài được sử dụng mà không hỏi ý kiến của chủ sở hữu các sản phẩm đó.

7. Bản quyền tiếng Anh là gì?

Bản quyền tiếng Anh là Copyright, ngoài ra bản quyền tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Copyright is the right of an author to a work that he has created. Usually, the author has copyright in his work at the time the author creates the work.

Copyright (or author’s right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.

Những thuật ngữ pháp lý đi kèm với đăng ký bản quyền tiếng Anh là gì? Các từ thường dùng đó là:

– Vi phạm bản quyền – Copyright infringement;

– Cơ quan có thẩm quyền – Competent authorities;

– Cục Bản quyền tác giả – Department of copyright;

– Phí đăng ký Copyright registration fee;

– Tác phẩm nghệ thuật – Artwwork;

– Văn bản – Document/ text;

– Chương trình máy tính – Computer Programs;

– Tác phẩm văn học – Literary;

– Tác giả – Author;

– Tác phẩm điện ảnh – Cinematographic works.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/