Cải tạo không giam giữ là một trong 7 hình phạt chính đối với người phạm tội mà Bộ luật Hình sự 2015 quy định.

Quy định về cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ là gì?

Cải tạo không giam giữ là một trong những hình phạt chính được quy định tại Điều 36 BLHS 2015. Hình phạt này nặng hơn hình phạt tiền và phạt cảnh cáo. Hình phạt này không buộc người bị kết án phải cách ly với xã hội mà giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội giám sát, giáo dục nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia cải tạo. , giáo dục người phạm tội

2. Quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ

Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ như sau:

1. Phạt cải tạo không giam giữ từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định đang có nơi làm việc ổn định hoặc nơi cư trú rõ ràng. nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội với xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 3 ngày phi. – cải cách y tế. tổ chức.

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giám sát, giáo dục người đó.

3. Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định về cải tạo không giam giữ và được trích từ 05% đến 20% thu nhập để sung quỹ nhà nước. Các khoản giảm trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể miễn trừ thu nhập, nhưng phải nêu rõ lý do trong bản án.

Không giảm trừ thu nhập đối với người bị kết án đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

4. Người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì trong thời gian cải tạo không giam giữ phải thực hiện một số công việc phục vụ cộng đồng. tổ chức.

Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong một tuần.

Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Luật thi hành án hình sự.

3. Cải tạo không giam giữ có được đi làm không?

Cải tạo không giam giữ có được đi làm không?

Không có luật nào cấm người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được lao động

=> Người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vẫn được lao động nhưng phải tuân theo các quy định của pháp luật về cải tạo không giam giữ.

4. Người cải tạo không giam giữ có được đi nước ngoài không?

Theo quy định tại Điều 21 Văn bản hợp nhất 07 / VBHN-BCA thì công dân Việt Nam ở trong nước không được xuất cảnh nếu đang có nghĩa vụ chấp hành án hình sự.

=> Người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ không được ra nước ngoài

5. Cải tạo không giam giữ có phải là tiền án không?

Người có tiền án (hay người có tiền án) là người đã bị Tòa án tuyên án, thi hành án mà chưa được xóa án tích.

=> Cải tạo không giam giữ là một hình phạt của BLHS Việt Nam, người bị áp dụng hình phạt này sẽ bị coi là có tiền án.

6. Đình chỉ và cải tạo không giam giữ, trường hợp nào nặng hơn?

Cải tạo không giam giữ là một hình phạt, còn cho hưởng án treo không phải là hình phạt mà là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.

Do đó, về mặt lý thuyết, phạt cải tạo không giam giữ nặng hơn án treo.

Tuy nhiên xét về thời gian thì có thể thấy hình phạt cải tạo không giam giữ có thời gian hình phạt ngắn hơn (6 tháng đến 3 năm, cho hưởng án treo có thời gian thử thách từ 1 năm đến 5 năm).

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những quy định của pháp luật hiện hành về Phạt cải tạo không giam giữ. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong chuyên mục Hình sự, chuyên mục Hỏi đáp pháp luật

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/