Em thi trường công an 2022 có được đi nghĩa vụ quân sự không? Đây là câu hỏi chung của hầu hết các bạn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự có ý định thi vào các trường công an. Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn xét tuyển vào Công an nhân dân năm 2022, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết vấn đề có được đi nghĩa vụ quân sự vào trường công an trong bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Tôi có thể tham gia cảnh sát sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự không?

Hàng năm, Bộ Công an đều ban hành phương án tuyển sinh vào các trường CAND, nhưng về vấn đề tuyển sinh vào các trường CAND đối với đối tượng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì nhiều người vẫn chưa nắm rõ.

Căn cứ Điều 7 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Công dân có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, độ tuổi, năng khiếu phù hợp với công tác Công an nhân dân, có nguyện vọng, lực lượng Công an nhân dân có nhu cầu thì được tuyển dụng vào Công an nhân dân.

– Công an nhân dân ưu tiên tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

Trả lời câu hỏi trên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì không được xét tuyển vào công an, nghĩa vụ quân sự khác với nghĩa vụ công an, chỉ những người đã tham gia nghĩa vụ công an là không đủ điều kiện. được xem xét đủ điều kiện dự tuyển vào lực lượng CAND.

Đi nghĩa vụ quân sự thi trường công an được không?

2. Chế độ ưu tiên tuyển sinh công an đối với lính nghĩa vụ

Việc xét tuyển vào các trường Công an nhân dân phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Điều 2. Nguyên tắc tuyển sinh các trường Công an nhân dân

1. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân phải căn cứ vào Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an; yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; gắn quy hoạch cán bộ với kế hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của từng cán bộ đang hoặc sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp; đảm bảo chất lượng và số lượng; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch.

2. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân được thực hiện trên cơ sở kết hợp kiểm tra giữa tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe, năng khiếu của thí sinh theo quy định riêng của Bộ. CAND với kết quả thi tuyển, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD & ĐT và quy định của Bộ Công an.

Trong công tác tuyển sinh vào các trường công an, chỉ những thí sinh phải đi nghĩa vụ công an mới được ưu tiên tuyển sinh vào các trường công an. Còn đối với lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thì không có quy định nào về chế độ ưu tiên đối với người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các chiến sĩ nghĩa vụ khi có nhu cầu đăng ký dự thi vào các trường Công an vẫn phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị. Tuy nhiên, đối tượng vẫn được ưu tiên về điểm xét tuyển đầu vào theo quy định của Bộ GD & ĐT.

3. Nếu em đi quân sự thì có được cộng điểm khi thi vào trường công an không?

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng, đối tượng là quân nhân hoặc công an nhân dân hoàn thành tại ngũ thuộc đối tượng ưu tiên 03, ưu tiên nhóm 1 sẽ được hưởng mức cao nhất. của 2 điểm.

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm 4 nhóm, trong đó, nghĩa vụ quân sự thuộc đối tượng 03, đối tượng 03 gồm các đối tượng sau:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời hạn từ 12 tháng trở lên tại Vùng 1;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ tại ngũ từ 18 tháng trở lên;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân phục vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định;

+ Đối tượng ưu tiên quy định tại các điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012 / UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2005. Năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

Như vậy, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể đăng ký dự thi vào các trường công an, tuy không được Bộ Công an ưu tiên xét tuyển vào công an nhưng những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đều được ưu tiên để cộng điểm trong xét tuyển đại học, cao đẳng.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/