Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn trong triết học là gì? Ví dụ về xung đột. Mâu thuẫn là một khái niệm trong triết học. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Mâu thuẫn là gì?

Khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm siêu hình được giải thích như sau: Mâu thuẫn là mặt đối lập phản lôgic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập. Yếu tố tạo nên mâu thuẫn biện chứng là mặt đối lập. Khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, xu hướng vận động đối lập nhau nhưng lại là điều kiện, tiền đề cho sự tồn tại của nhau.

=> Mâu thuẫn là hai mặt đối lập thống nhất với nhau.

2. Ví dụ về mâu thuẫn

Dưới đây là một số ví dụ về sự mâu thuẫn:

Ví dụ 1: Khái niệm về lối sống: Tâm linh (tin vào các yếu tố thần thánh) và thuyết vô thần (Không tin vào các yếu tố tâm linh)

Ví dụ 2: Bài toán đồng biến và nghịch biến

Ví dụ 3: Quá trình hấp thụ năng lượng và bài tiết chất cặn bã của sinh vật

Ví dụ 4: Công dân tuân theo quy định của pháp luật và người phạm tội.

3. Mâu thuẫn biện chứng là gì?

Mâu thuẫn biện chứng là gì?

Mâu thuẫn biện chứng là trạng thái mà các mặt đối lập có quan hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, nhờ đó mà mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan và phổ biến trong xã hội, trong tư duy và tự nhiên. Trong tư duy biện chứng mâu thuẫn phản ánh mâu thuẫn về hiện thực, là nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

Mâu thuẫn biện chứng không phải ngẫu nhiên, chủ quan, cũng không phải lôgic hình thức. Một mâu thuẫn trong logic hình thức là một sai lầm trong suy nghĩ.

4. Ví dụ về mâu thuẫn biện chứng

Ví dụ về mâu thuẫn biện chứng:

Mâu thuẫn giữa điện tích dương và điện tích âm, giữa lực hút và lực đẩy trong thế giới vật chất, giữa đồng hóa và dị hóa ở sinh vật, giữa giai cấp bị bóc lột và bóc lột trong đời sống kinh tế, giữa những quan điểm, học thuyết đối lập trong triết học và các học thuyết về tự nhiên, xã hội, v.v.

5. Quy luật mâu thuẫn

Luật mâu thuẫn bao gồm các nội dung sau:

Mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những khuynh hướng và những mặt đối lập, từ đó sinh ra mâu thuẫn trong chính chúng. Sự thống nhất và đấu tranh từ các mặt đối lập tạo ra động lực bên trong vận động, phát triển, làm mất đi cái cũ và thay thế bằng cái mới.

  • Mặt đối lập

Mặt đối lập là những mặt có thuộc tính, đặc điểm, tính quyết định, có xu hướng thay đổi, tồn tại khách quan trong tự nhiên, tư tưởng và xã hội.

  • Mâu thuẫn biện chứng:

Mâu thuẫn biện chứng là trạng thái mà các mặt đối lập có quan hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, nhờ đó mà mâu thuẫn biện chứng tồn tại khách quan và phổ biến trong xã hội, trong tư duy và tự nhiên. . Trong tư duy biện chứng mâu thuẫn phản ánh mâu thuẫn về hiện thực, là nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

  • Sự thống nhất của các mặt đối lập:

Sự thống nhất của các mặt đối lập: là sự phụ thuộc lẫn nhau, tồn tại nhưng không thể tách rời nhau, của các mặt đối lập, tự tồn tại phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề.

Sự thống nhất đó tạo nên những nhân tố “giống hệt nhau” của các mặt đối lập. Ở một mức độ nào đó, chúng sẽ có thể chuyển đổi cho nhau.

Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng có tác dụng tương tự, đó là trạng thái chỉ chuyển động khi có trạng thái cân bằng.

  • Sự đấu tranh của các mặt đối lập:

Sự đấu tranh của các mặt đối lập là lợi ích của nhau theo hướng loại trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó.

Hình thức đấu tranh chống các mặt đối lập vô cùng phong phú, đa dạng, phụ thuộc vào mối quan hệ qua lại của điều kiện diễn ra cuộc đấu tranh và các mặt đối lập và bản chất.

Chúng tôi vừa gửi đến các bạn khái niệm về mâu thuẫn, các ví dụ về mâu thuẫn và nội dung của quy luật mâu thuẫn. Bạn có thể lấy ví dụ của riêng bạn về những mâu thuẫn trong cuộc sống của chúng ta. Những mâu thuẫn này thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng trong cuộc sống chúng không thể tách rời hoàn toàn mà vẫn có mối liên hệ với nhau. Mâu thuẫn có rất nhiều, phổ biến và dễ thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ khi có mâu thuẫn thì mới đoàn kết đấu tranh, thúc đẩy phong trào phát triển, tạo ra cái mới thay thế cái cũ.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/