Nhiều người vẫn chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về thường trú. Để mọi người hiểu rõ hơn, bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn hộ khẩu thường trú là gì. Mời các bạn xem qua bài viết này.

1. Hộ khẩu thường trú là gì?

Sổ đăng ký thường trú là sổ do cơ quan công an cấp để ghi thông tin đăng ký thường trú, trong đó có đầy đủ các thông tin cơ bản của từng cá nhân trong hộ gia đình như họ, tên, ngày tháng. năm sinh, nghề nghiệp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Hộ khẩu liên quan đến nhiều quyền con người như: đất đai, nhà ở, ăn uống, học hành …

2. Đăng ký sổ hộ khẩu ở đâu?

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về đăng ký tạm trú như sau:

Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.

Như vậy có thể thấy khi bạn đăng ký thường trú thì sổ hộ khẩu sẽ được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình.

Hộ khẩu thường trú là gì?

3. Hồ sơ để đăng ký hộ khẩu thường trú

Để đăng ký thường trú, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu; bản khai nhân khẩu theo mẫu; giấy chuyển hộ khẩu đối với trường hợp đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu; Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.

4. Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú

Căn cứ quy định tại Thông tư 52/2010/TT-BCA như sau:

  • Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
  • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, Thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5. Thời gian cấp sổ hộ khẩu

Thông thường, thời gian cấp sổ hộ khẩu sẽ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của chúng tôi.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/