Khóa tạm thời là gì? Việc tạm khóa tờ báo với tài khoản ngân hàng, đặc biệt là Vietcombank đang được cư dân mạng nghiên cứu trong thời gian gần đây. Tạm khóa tài khoản ngân hàng là cách mà mọi người rất quan tâm? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

1. Tạm khóa báo có là gì?

Tạm khóa báo có tài khoản ngân hàng nói chung và tạm khóa báo có Vietcombank nói riêng được giải thích như sau:

Điều 16, Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19-8-2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán”.

Do đó, “tạm khóa báo có tài khoản” được hiểu là việc Ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng.

Cụ thể, tạm khóa báo có thì:

  • Khi tài khoán khoá báo có (khoá nhận tiền vào) thì sẽ KHÔNG chuyển tiền vào được (tài khoản sẽ không nhận được tiền).
  • Giả sử trong thời gian tạm khoá có người chuyển khoản vào (thường là chuyển khoản thường hoặc dùng UNC) thì Ngân hàng sẽ hạch toán treo các khoản này. Thông thường sau 2-3 ngày làm việc nếu tài khoản người nhận không mở và không có yêu cầu ghi có của người chuyển tiền thì tiền sẽ được back về cho người gửi.
  • Tiền chỉ vào được tài khoản khi và chỉ khi: tài khoản được mở lại (mà tiền chưa back trả người gửi) và có yêu cầu của người chuyển tiền là đồng ý tiếp tục ghi có (chuyển tiền) cho tài khoản đó.

2. Tạm khoá báo có có nhận được tiền không?

Tạm khóa báo có tài khoản ngân hàng có nhận được tiền người khác gửi?

Sau khi tạm khóa tài khoản ngân hàng thì tài khoản đó có nhận được tiền gửi không?

Nếu tài khoản bị khóa cả hai chiều ghi có và ghi nợ hoặc tài khoản bị khóa cả hai chiều, tiền chuyển đến tài khoản này sẽ không được ghi có vào tài khoản và sẽ được hoàn lại cho người gửi.

Trường hợp tạm dừng giao dịch tín dụng vào tài khoản của khách hàng, tài khoản sẽ không ghi có bất kỳ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa tín dụng theo yêu cầu của khách hàng.

Đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống Vietcombank và chuyển tiền nhanh 24/7 ngoài hệ thống qua Napas, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho khách hàng và thực hiện khóa giao dịch.

Đối với các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống IBPS của Ngân hàng Nhà nước và các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài, Vietcombank khi nhận được các giao dịch chuyển tiền này sẽ thực sự chuyển trả lại cho ngân hàng chuyển tiền (ngân hàng này chuyển tiền lại cho người chuyển tiền). Thời gian xử lý giao dịch tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (giao dịch qua IBPS) và quy định của SWIFT / công ty chuyển tiền nước ngoài.

3. Tạm khóa bảo có vào tài khoản ngân hàng Vietcombank

Để tạm thời khóa tài khoản của mình, bạn có thể làm như sau:

Việc tạm khóa tài khoản có thể thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng điện tử, gọi điện đến tổng đài xác minh thông tin, yêu cầu ngân hàng tạm khóa …

Theo nhiều chuyên gia ngân hàng, việc tạm khóa báo xuất phát từ nhu cầu riêng của từng khách hàng. Trong số các lý do yêu cầu tạm khóa tài khoản, lý do thẻ bị đánh cắp, bị phát hiện mạo danh là nhiều nhất.

Bên cạnh đó, tài khoản cũng có thể bị tạm khóa khi có văn bản yêu cầu và quyết định xác minh tài khoản của cơ quan pháp luật, hoặc khi ngân hàng phát hiện lỗi giao dịch.

Trên đây chúng tôi đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thuật ngữ tạm khóa tài khoản ngân hàng và cách tạm khóa tài khoản để các bạn nắm rõ về bản chất của loại yêu cầu này. Từ đó chúng ta có thể tự mình thấy rằng khóa tạm thời khác với khóa tài khoản, đừng nhầm lẫn nhé.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/