Tôn trọng quyền là gì? Tôn trọng lẽ phải là phẩm chất quan trọng trong sự phát triển của mỗi con người. Hãy cùng tìm hiểu về chất lượng này.

Ví dụ tôn trọng lẽ phải

1. Tôn trọng lẽ phải là gì?

Tôn trọng cái đúng là tôn trọng cái gì?

Đó là những gì được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo đức và lợi ích chung của xã hội.

=> Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những gì là đúng; biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực; không nhận và làm những điều sai trái.

2. Ví dụ tôn trọng lẽ phải

Dưới đây là những hành động để tôn trọng lẽ phải

Ví dụ 1: Nếu biết bạn mình gian lận trong một kỳ thi, bạn ấy sẽ nhắc nhở bạn đó là sai, bạn cần chấm dứt ngay hành vi đó.

Ví dụ 2: Luôn tuân thủ nội quy, quy chế của trường, lớp

3. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

Biểu hiện của tôn trọng lý trí trong học tập:

 • Nghe bài giảng của giáo viên
 • Không sao chép, mở tài liệu, gian lận trong khi kiểm tra
 • Hoàn thành bài tập

Biểu hiện của tôn trọng lý trí trong quan hệ với mọi người:

 • Đừng vu khống người khác
 • Không bịa đặt những điều không có thật về người khác

4. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải

Tôn trọng quyền giúp đảm bảo sự công bằng cho mọi người, đảm bảo mọi quy định đều được tuân theo. Bên cạnh đó, nó còn giúp con người tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho đúng đắn.

Khi tôn trọng lẽ phải, người đó sẽ biết cách lên án những điều chưa tốt trong cuộc sống, từ đó góp phần giảm bớt những điều không chuẩn mực.

5. Ca dao, tục ngữ về tôn trọng lẽ phải

Tôn trọng lẽ phải đã có trong ca dao, tục ngữ của ông cha ta đi trước. Hãy cùng tìm hiểu những câu ca dao, tục ngữ này:

 • Đúng sai, tình trọn vẹn: Tục ngữ nói ta sống phải biết tôn trọng lẽ phải, minh bạch thì tình người có trước có sau luôn vẹn tròn đối với mình.
 • Lời nói tốt hơn sự thật
 • Khôn ngoan chỉ là lý trí, sức khỏe chỉ là lời nói: Ý của câu tục ngữ là dù muốn nói khôn đến đâu cũng sẽ thua lẽ phải. Dùng lời nói để phân tích đúng sai tốt hơn dùng thủ đoạn và vũ lực.
 • Lời nói tốt là đúng
 • Vàng thật không sợ lửa
 • Nói cũng phải nghe: Câu tục ngữ nhắc đến “củ cải” một loại quả rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, câu tục ngữ mượn củ cải để nói về đạo lý sống ở đời.
 • Thật khó mới biết thật giả / Biết cách sống hơn người giàu: Câu tục ngữ nói về những người biết sống đúng mực, biết sống sẽ được mọi người yêu quý, giàu có nhưng không biết sống sẽ không được. đã thích Mọi người.
 • Một cái búa tốt không sợ cái đe
 • Người gian dối sợ người chính trực / Người ngay thẳng không sợ đường cày quanh co: Hai câu thơ này thể hiện sự tôn trọng lẽ phải, nếu là người ngay thẳng thì không sợ lời người khác nói.

Trên đây chúng tôi đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lẽ phải.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/