Bình đẳng là gì? Giá trị pháp lý của vi bằng. Khi các sự kiện xảy ra, người ta thường làm một bộ cân bằng cho các sự kiện đó. Nhưng điều đó có cần thiết và ý nghĩa không? Bình đẳng là gì? Giá trị pháp lý của vi bằng được quy định như thế nào?

1. Vi bằng là gì?

Điều 2 Nghị định 08/2020 / NĐ-CP quy định:

Vi bằng là văn bản ghi lại những sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến và lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Nghị định này.

=> Vi bằng là văn bản ghi lại những sự kiện, hành vi có thật do cơ quan Thừa phát lại thực hiện.

Vi bằng là gì? 

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 08/2020 / NĐ-CP thì Thừa phát lại không được lập vi bằng trong các trường hợp sau:

1. Thừa phát lại không được làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của mình và người thân thích, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cậu ruột và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; Người cháu mà Thừa Phát thủ vai là ông, bà, chú, bác, cô, cậu, dì.

2. Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng bao gồm: Xâm phạm mục tiêu an ninh, quốc phòng; tiết lộ bí mật nhà nước, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, qua lại trong khu vực vắng lặng, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.

3. Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự; chống lại đạo đức xã hội.

4. Chứng thực nội dung và ký kết các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật trong phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của việc dịch giấy tờ, tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.

5. Ghi sự kiện, hành vi chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

6. Ghi lại các sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp của người yêu cầu bồi thường.

7. Ghi chép các sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân khi thi hành công vụ. .

8. Ghi chép các sự kiện, hành vi không có sự chứng kiến ​​trực tiếp của Thừa phát lại.

2. Giá trị pháp lý của vi bằng

Giá trị của bằng là gì?

Giá trị pháp lý của Giấy phép được quy định tại Điều 36 Nghị định 08/2020 / NĐ-CP như sau:

  • Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, chứng thực và các văn bản hành chính khác.
  • Pháp luật là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết các vụ án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật; là cơ sở để thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

=> Vi bằng chỉ là tài liệu ghi lại các sự kiện có thật đã diễn ra chứ không có ý nghĩa đảm bảo cho các giao dịch.

Lưu ý: Trong quá trình thẩm định, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có quyền triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân. khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/