Các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là những danh hiệu cao quý được trao tặng cho những cá nhân công tác và làm việc trong ngành sư phạm. Vậy những tiêu chuẩn nào để được xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú? Mời bạn đọc tham khảo những thông tin hữu ích trong bài viết của chúng tôi.

1. Nhà giáo nhân dân là gì?

Chắc hẳn không một độc giả nào ở đây là không nghe đến danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trên báo đài, truyền hình, mạng xã hội hay qua các bài hát về thầy cô. nhân viên. Vậy chúng ta hiểu người thầy của nhân dân là gì?

Nhà giáo Nhân dân là danh hiệu cao nhất do chính phủ Việt Nam trao tặng cho các cá nhân (thường là những người làm việc trong ngành sư phạm).

2. Nhà giáo ưu tú là gì?

Nhà giáo ưu tú là một danh hiệu do nhà nước Việt Nam trao tặng cho các cá nhân. Danh hiệu Nhà giáo ưu tú khác với danh hiệu Nhà giáo nhân dân như thế nào? Danh hiệu nhà giáo nhân dân là chức danh cao nhất, để được xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân thì đối tượng được xét duyệt phải đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

3. Quyền lợi của giáo viên dạy giỏi

Khi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, pháp luật quy định quyền đối với danh hiệu này tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 91/2017 / NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. . Nhà giáo ưu tú được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, tặng Huy hiệu, Bằng khen và thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở.

Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở tại Điều 3 như sau:

4. Quyền của nhà giáo nhân dân

Danh hiệu nhà giáo nhân dân mang giá trị tinh thần và được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 91/2017 / NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Luật thi đua khen thưởng. Nhà giáo nhân dân sẽ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, tặng huy hiệu, bằng khen và thưởng 12,5 lần mức lương cơ sở.

5. Tiêu chuẩn nhà giáo nhân dân

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 27/2015 / NĐ-CP, nhà giáo nhân dân cần có các tiêu chuẩn sau:

 • Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng, mẫu mực, tiêu biểu, nhà giáo ưu tú, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và học sinh quý mến. được nhân dân kính trọng; đi đầu trong đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá …
 • Đã một lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ, giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp Bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 2 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, cấp Bộ).
 • Có sáng kiến ​​hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng có hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục được hội đồng sáng kiến ​​hoặc hội đồng khoa học của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
 • Giáo viên đã trực tiếp nuôi dưỡng, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên đã trực tiếp nuôi dưỡng, giảng dạy.

Như vậy, nhà giáo hoặc cán bộ quản lý giáo dục phải được công nhận là nhà giáo dạy giỏi và có đủ các tiêu chuẩn trên mới được xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân.

Tiêu chuẩn nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

6. Tiêu chuẩn nhà giáo ưu tú

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 27/2015 / NĐ-CP thì tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi như sau:

 • Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và người lao động yêu mến. những người kính trọng; đi đầu trong đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá …
 • 07 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên giỏi cùng cấp hoặc 07 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên giỏi cùng cấp, trong đó có đề nghị xét tặng trong năm liền kề; 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp Bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, cấp Bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn: 05 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 05 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần đạt danh hiệu. danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp kể cả thời điểm liền kề năm đề nghị xét tặng.

 • Giảng dạy với chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo…
 • Chủ trì các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng có hiệu quả trong lĩnh vực. dạy dỗ, giáo dục….
 • Giáo viên đã trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên đã trực tiếp nuôi dưỡng, giảng dạy.

Có thể thấy, theo quy định trên, để trở thành nhà giáo ưu tú, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải thực sự có năng lực, đạt nhiều thành tích tốt trong công việc.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/