Các thuộc tính xã hội của hàng hoá là gì? Hàng hóa và sản xuất là những bộ phận quan trọng của đời sống con người. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá? Các vấn đề khác liên quan đến giá trị hàng hoá, sản xuất hàng hoá được nêu như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Thuộc tính của hàng hóa

1. Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì?

Thuộc tính xã hội của hàng hóa là giá trị của nó. Hiểu được thuộc tính xã hội của hàng hoá tức là hiểu được giá trị của hàng hoá.

Muốn hiểu được thuộc tính xã hội của hàng hoá (giá trị hàng hoá) phải đi từ giá trị trao đổi. C.Mác viết: “Giá trị trao đổi biểu hiện trước hết là quan hệ lượng, là tỷ lệ mà giá trị sử dụng của một loại này được đổi lấy giá trị sử dụng của một loại khác”.

Ví dụ: 1 mét vải = 10 kg thóc.

Câu hỏi đặt ra là tại sao vải và gạo là hai mặt hàng có giá trị sử dụng khác nhau lại có thể trao đổi với nhau, hơn nữa lại trao đổi với nhau theo một tỷ lệ nhất định?

Thuộc tính xã hội của hàng hóa là gì?

Khi hai mặt hàng khác nhau, vải và ngũ cốc, có thể trao đổi, cần phải có một số điểm chung: Điểm chung không phải là giá trị sử dụng, mặc dù có sự khác biệt về giá trị sử dụng của chúng. là điều kiện cần để trao đổi. Tuy nhiên, cái chung đó phải nằm ở cả hai hàng hóa. Bỏ giá trị sử dụng của sản phẩm sang một bên, giữa chúng chỉ có một điểm chung: đều là sản phẩm của lao động. Để sản xuất vải và gạo, cả nghệ nhân và nông dân đều phải tiêu tốn lao động để sản xuất chúng. Giá nhân công là cơ sở chung để so sánh vải với ngũ cốc, để trao đổi chúng với nhau.

Sở dĩ đổi theo một tỷ lệ nhất định, (1m vải = 10kg gạo), vì người ta nói rằng lao động hao phí để sản xuất 1m vải bằng lao động hao phí để sản xuất 10kg gạo. Lao động bỏ ra để sản xuất ra hàng hoá ẩn trong hàng hoá là giá trị của hàng hoá. Từ sự phân tích trên rút ra kết luận: giá trị là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá được kết tinh trong hàng hoá.

Như vậy, mặt chất của giá trị là sức lao động, nên sản phẩm nào không có sức lao động của người sản xuất kết tinh trong đó thì không có giá trị. Càng hao phí nhiều lao động để sản xuất ra một sản phẩm thì giá trị của nó càng cao. Giá trị hàng hoá là biểu hiện của mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. Giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với sản xuất hàng hoá. Giá trị là nội dung, cơ sở của giá trị trao đổi, giá trị trao đổi chỉ là biểu hiện của giá trị. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.

2. Yếu tố quyết định đến giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hoá được xác định bởi các yếu tố sau:

Giá trị của hàng hoá: Giá trị của hàng hoá tỷ lệ thuận với giá cả của hàng hoá.
Giá trị của tiền tệ: Giá trị của tiền tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hóa.
Quan hệ cung cầu hàng hoá trên thị trường: Cung lớn hơn cầu làm cho giá cả thấp hơn giá trị hàng hoá và ngược lại.

Ngoài ra, giá cả hàng hóa còn bị ảnh hưởng bởi quan hệ cạnh tranh.

3. Giá trị cá biệt của hàng hoá

Giá trị cá biệt là giá trị của hàng hóa chỉ do một người tạo ra và sở hữu

4. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời khi có đủ hai điều kiện: có sự phân công lao động xã hội và có sự tách biệt tương đối về kinh tế của những người sản xuất.

Trong đó:

Phân công lao động xã hội là điều kiện cần thiết để sản xuất hàng hoá ra đời. Phân công lao động xã hội là sự phân công lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau. Sự phân công lao động xã hội tạo ra chuyên môn hoá lao động, từ đó dẫn đến chuyên môn hoá sản xuất.

Tách biệt tương đối về kinh tế có nghĩa là những người sản xuất trở thành những chủ thể có tính độc lập nhất định với nhau. Vì vậy, sản phẩm sản xuất ra thuộc sở hữu của các chủ thể kinh tế hoặc do họ kiểm soát, muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác thông qua trao đổi, mua bán hàng hoá.

Thí điểm vừa giải thích cho độc giả hiểu thế nào là thuộc tính xã hội của hàng hóa và các quy định liên quan đến giá trị hàng hóa và sản xuất hàng hóa.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/