Tham nhũng là gì? Các hành vi tham nhũng? Tham nhũng ở nước ta hiện nay đang được các cơ quan nhà nước kiểm soát chặt chẽ và tìm ra các phương án phòng chống tham nhũng phù hợp. Vậy phải hiểu tham nhũng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây.

1. Tham nhũng là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để trục lợi”.

Vậy, tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tư nhân nhằm thu lợi bất chính.

2. Thế nào là tham nhũng?

Như vậy, tham nhũng là hành vi của người có thẩm quyền thực hiện. Người có chức vụ quyền hạn là người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, ký hợp đồng, xếp lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và có những quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Người giữ chức vụ, quyền hạn ở đây bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, sĩ quan trong quân đội nhân dân, công an nhân dân; người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp; người giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp và người thi hành công vụ, quyền hạn trong công vụ.

Tham nhũng là hành vi vụ lợi của các chủ thể trên nhằm thu lợi bất hợp pháp về vật chất cho mình. Hiểu một cách đơn giản là hành vi của những người lấy lợi ích của người khác cho mình, không muốn làm gì mà vẫn có những khoản tiền đó. Đó là các dòng tiền tham nhũng và bất hợp pháp.

3. Các hành vi tham nhũng

Hành vi tham nhũng
Ví dụ hành vi tham nhũng đơn giản, dễ hiểu

Căn cứ Điều 2 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định:

1. Hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước của người giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước bao gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để trục lợi;

đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi;

g) Làm việc vì vụ lợi;

h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm vụ lợi;

i) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công để trục lợi;

k) Hành vi vụ lợi;

l) Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi;

m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án vì vụ lợi.

2. Hành vi tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước của người giữ chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước bao gồm:

a) Tham ô tài sản;

b) Nhận hối lộ;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình để tư lợi.

Như vậy, hành vi tham nhũng thực chất là lợi dụng, lạm dụng chức vụ để hưởng lợi bất chính như nhận hối lộ, môi giới hối lộ, từ chiếm đoạt tài sản, giả mạo công việc. để trục lợi, tham ô tài sản,… Ví dụ, trường hợp này liên quan đến việc người có chức có quyền nhận hối lộ của người khác để giúp họ có chức vụ trong nhà nước hoặc lợi dụng chức vụ quản lý nhà nước. làm việc trên nhà nước làm việc để rút ruột công việc đó.

Những hành vi này đang được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ sự liêm chính của các cơ quan nhà nước cũng như bảo vệ niềm tin của người dân vào các quan chức chính phủ, những người sẽ bảo vệ sự công bằng của họ.

4. Quy định pháp luật về tội phạm tham nhũng

Luật có quy định về các tội tham nhũng bao gồm:

  • Tội tham ô tài sản là tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác.
  • Tội nhận hối lộ là hành vi nhận lợi ích của người khác để làm hoặc không thực hiện một hành vi nhất định.
  • Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi vượt quá quyền hạn hiện có để chiếm đoạt tài sản của người khác.
  • Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ là tội lợi dụng quyền hạn để vi phạm công vụ gây thiệt hại.
  • Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hành vi vượt quá quyền hạn của mình và làm trái công vụ gây thiệt hại.
  • Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận lợi ích và thúc đẩy người khác làm hoặc không làm một việc nhất định.
  • Tội giả mạo công việc là hành vi của người có thẩm quyền giả mạo chữ ký, giả mạo giấy tờ, sửa chữa thông tin sai sự thật.

Như vậy, với những hành vi trên, người phạm tội có thể bị phạt tù có thời hạn đến 20 năm, tù chung thân, thậm chí tử hình. Lạm dụng quyền là hành vi của người phạm tội vượt quá quyền hạn, chức vụ của mình để thực hiện, còn hành vi lạm quyền là dùng quyền hiện có của mình để thực hiện. Dù phạm tội gì thì người đó cũng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất lòng tin của nhân dân và nhà nước. Vì vậy, nhà nước luôn dành sự ưu tiên cao cho công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan trong và ngoài nhà nước.

Nhà nước luôn trao cho nhân dân quyền và nghĩa vụ phòng chống tham nhũng để mỗi người dân khi phát hiện tham nhũng sẽ tố giác hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó còn tổ chức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, giáo dục tư tưởng cho cán bộ trong cơ quan.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/