Cảnh sát, cảnh sát – hai cái tên khác nhau. Vậy có sự khác biệt giữa hai vị trí này không? Sự khác biệt giữa Công an và Công an theo quy định là gì? Trong bài viết này, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc bài viết So sánh công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân 2018.

So sánh cảnh sát và cảnh sát

1. Cảnh sát là gì?

Điều 3 Luật Công an nhân dân 2018 quy định như sau:

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự. an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt, sự thống nhất của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý của Công an nhân dân. . chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an và được tổ chức bộ máy hành chính tập trung, thống nhất, chuyên trách, tinh gọn, từ trung ương đến cơ sở.

Công an nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày truyền thống Công an nhân dân là ngày 19 tháng 8 hàng năm và là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quy định tại Điều 6 Luật Công an nhân dân 2018. Trong ngành Công an nhân dân được chia làm hai phần chính. lực lượng là cảnh sát và an ninh.

2. Cảnh sát có quyền hạn gì?

Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia. trật tự an toàn xã hội; thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

3. Cảnh sát là gì?

Công an là cán bộ, công chức nhà nước có nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng an sinh xã hội là lực lượng vũ trang của nhà nước, là lực lượng nòng cốt của nhà nước trong việc bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp. của công dân, bảo đảm cho hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng Công an nhân dân được tổ chức theo hệ thống đơn vị hành chính, chịu sự chỉ huy tập trung, thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cảnh sát được chia thành cảnh sát phụ trách các lĩnh vực cụ thể như:

  • Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội
  • Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (cảnh sát hình sự)
  • Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
  • Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
  • Lính cứu hỏa
  • Cảnh sát quản lý và bảo vệ tư pháp
  • Cảnh sát giao thông
  • Cảnh sát cơ động

Phân biệt công an và cảnh sát

4. Phân biệt Công an và Cảnh sát

Luật Công an nhân dân năm 2018 ra đời đã phần nào xóa bỏ những khác biệt giữa cảnh vệ và công an. Ngày nay, không có sự phân biệt rạch ròi giữa cảnh sát và cảnh sát.

Dưới đây là một số điểm khác biệt giữa cảnh vệ và công an theo Luật Công an nhân dân 2018:

Công an

Cảnh sát

Khái niệm

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân.

Là một lưc lượng thuộc Công an nhân dân.

Vai trò, nhiệm vụ

– Chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm

– Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

– Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm trong nước

– Phát hiện nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị biện pháp khắc phục tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

– Chịu sự chỉ huy tập trung, thống nhất của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổ chức

– Bao gồm các lực lượng: An ninh nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân và Công an xã.

– Là lực lượng thuộc Công an nhân dân

5. Nên chọn an ninh hay cảnh sát?

An ninh và cảnh sát được chia thành các khu vực và chức năng hoạt động của họ. Ngành an ninh có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Phạm vi hoạt động của cảnh sát chỉ giới hạn trong đời sống sinh hoạt của người dân, với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Mỗi ngành nghề đều có những thuận lợi và khó khăn riêng do đặc thù của nghề. Tuy nhiên, so với cảnh sát, an ninh phù hợp với nam giới hơn vì công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủi ro, phải thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi toàn quốc.

Xét về lựa chọn nghề nghiệp trong ngành công an thì đa dạng hơn ngành an ninh như cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát giao thông …

Tóm lại, ngành công an có nhiệm vụ chung là bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu có ý định thi vào ngành công an, hãy cân nhắc các yếu tố của bản thân và gia đình để chọn ngành công an, an ninh phù hợp với sức khỏe, tính cách, định hướng của bản thân.

6. Trang phục Công an nhân dân

Những bạn đang quan tâm và yêu thích lựa chọn ngành Công an / An ninh / Công an sẽ cần biết thêm về quy định về trang phục của Công an nhân dân 2022. Có thể, đôi khi các bạn sẽ gặp những câu hỏi như: Có bao nhiêu loại trang phục có trong Điều lệnh Công an nhân dân không? Đồng phục cảnh sát màu trắng là gì? Cảnh sát mặc áo xanh đen là gì? Chú cảnh sát mặc áo xanh nói gì?

Để biết chính xác nội dung trang phục Công an nhân dân, Quý khách vui lòng theo dõi: Quy định về trang phục Công an nhân dân

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/