Đoàn kết là gì? Vai trò của đoàn kết?

Đoàn kết là gì? Vai trò của tinh thần đoàn kết là gì? Tinh thần đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, góp phần tạo nên nội lực để bảo vệ...

admin

05/10/2022

0

Bản quyền là gì? Thế nào là vi phạm bản quyền?

Hiện nay, hành vi vi phạm bản quyền xảy ra rất nhiều trên thực tế, hành vi này không chỉ thu lợi bất chính mà còn ảnh hưởng đến bản quyền của tác giả....

admin

05/10/2022

0

Quyền trực tiếp nắm giữ quản lý tài sản được gọi là gì?

Quyền quản lý tài sản trực tiếp được gọi là gì? Mọi công dân đều có những quyền nhất định đối với tài sản. Vậy, quyền trực tiếp quản lý tài sản là gì?...

admin

04/10/2022

0

Chị Google là ai? Tên thật của chị GG là gì?

Có thể nói tiếng nói của bà Google đã trở nên quá quen thuộc với những ai thường xuyên sử dụng các công cụ của Google. Tuy nhiên chị Google là ai? GG tên...

admin

04/10/2022

0