Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo một phong trào ý nghĩa. Đây là cuộc vận động được xây dựng trên cơ sở các văn bản thể hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

Hãy cùng tìm hiểu về cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

1. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ GD & ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được đông đảo cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn ngành giáo dục hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thường xuyên. tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã thực sự tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động rèn luyện. đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy ý thức vượt khó tự học, tự nâng cao trình độ của giáo viên từng bước. nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, góp phần tích cực đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước những năm qua phát triển ổn định và bền vững.

Qua 14 năm thực hiện, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai sâu rộng, làm chuyển biến từ “lượng” sang “chất”. Mỗi thầy cô giáo thực sự là một tấm gương tiêu biểu trong việc nêu cao vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”. Cuộc vận động cũng đã góp phần khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm và lương tâm của nhà giáo, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quá trình thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng thành công đội ngũ CBQL và GV. “vừa hồng vừa chuyên” để thực hiện tốt sự nghiệp “trồng người”.

2. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức” tự học và sáng tạo được thực hiện vào năm nào?

Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động từ năm 2007.

2.1 Cơ sở lý luận của cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được xây dựng trên cơ sở các văn bản thể hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp. của đội ngũ giảng viên, trực tiếp là các tài liệu sau:

  • Hướng dẫn số 40-CT / TU
  • Chỉ thị số 06-CT / TUI
  • Quyết định số 09/2005 / QĐ-TTg
  • Căn cứ vào đặc điểm nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong các hoạt động của mình.

2.2 Cơ sở thực tiễn của cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

Năm học 2005-2006, hàng chục nghìn giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trình độ tin học, ngoại ngữ còn rất hạn chế. Ở bậc mầm non có 28.509 giáo viên có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn, chiếm 17,8%; tiểu học có 14.640 giáo viên, trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (4,14%); THCS có 11.662 giáo viên, trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (3,81%); Ở bậc trung học phổ thông, có 4.509 giáo viên có trình độ đào tạo chưa đạt chuẩn (3,80%). Ở các trường đại học, số giảng viên có trình độ chuyên môn cao ít và có xu hướng giảm: chỉ có 349 giáo sư (1,14%), 1.742 người (5,71%) phó giáo sư (5,71%). , Tiến sĩ có 4.745 người (15,56%). Ở các trường cao đẳng, tỷ lệ giảng viên có trình độ chuyên môn cao là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ chiếm tỷ lệ thấp hơn.

Một bộ phận không nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, hạn chế tự học, tự nghiên cứu, chậm đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, một số giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học sinh, vi phạm pháp luật đều bị xử lý hình sự. Những sai phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ.

=> Ngày 16/11/2007, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong tổ. các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành từ năm học 2007-2008.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/