Bảo tồn đa dạng sinh học hiện là một thành phần quan trọng của việc duy trì các hệ sinh thái trên trái đất. Vậy đa dạng sinh học là gì, khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? Dưới đây là một số thông tin hữu ích về bảo tồn đa dạng sinh học mà chúng tôi tổng hợp được để chia sẻ đến các bạn. Hiện nay trên trái đất có rất nhiều loài sinh vật phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, trước tác động của ô nhiễm môi trường cùng với nạn chặt phá rừng, nhiều loài sinh vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, việc bảo vệ đa dạng sinh học là vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay.

1. Đa dạng sinh học là gì?

Đa dạng sinh học là gì? Đa dạng sinh học bao gồm nhiều dạng và cá thể của loài cùng với các biến dị di truyền của thế giới sinh vật, cũng như nhiều dạng cấp độ tổ chức sinh vật, đặc biệt là dạng hệ sinh thái trong mọi môi trường. trường của trái đất, khái niệm này cũng bao gồm mức độ biến đổi trong thế giới tự nhiên mà đơn vị cấu thành là sinh vật.

2. Khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì?

Khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật.

Ngoài ra, khu bảo tồn đa dạng sinh học là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật phong phú, đa dạng, trong đó có nhiều loài được xếp vào danh sách tuyệt chủng.

3. Một số khu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn Cần Giờ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng

Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù lao Chàm

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé

Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia-Pà Cò

Khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp

Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiên

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Cấm

Khu bảo tồn thiên nhiên Phú Thạnh

Khu bảo tồn thiên nhiên Vồ Dơi

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/