Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2022. Bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc những thông tin về Giấy chứng nhận đầu tư là gì? Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như thế nào? Vui lòng đọc bài viết này để biết chi tiết.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư [2022]

Quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

1. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu giấy chứng nhận đầu tư là gì? Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, thường gắn với dự án đầu tư và được áp dụng cho hầu hết các cá nhân, tổ chức. tổ chức có yếu tố nước ngoài.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư 2020 nêu tại Mục 2.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ.

Khi nhận đủ hồ sơ của Nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo Điều 63 Luật Đầu tư 2020 bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời gian xác nhận của cơ quan thuế không quá 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

3. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có bắt buộc không?

Pháp luật quy định nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020 như sau:

– Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, hợp nhất dự án hoặc chia, tách dự án thành nhiều dự án, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc đối tượng đầu tư. dự án góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

– Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nhà đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi mục tiêu quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung các chỉ tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi quy mô đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, chuyển địa điểm đầu tư;

+ Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

+ Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư trong khi tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư ban đầu;

+ Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

+ Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến ​​trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư;

+ Thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi dự án được khai thác, kinh doanh hoặc thay đổi điều kiện nhà đầu tư (nếu có).

Như vậy, khi có sự thay đổi về mục tiêu của dự án hoặc bổ sung mục tiêu được chấp thuận chủ trương đầu tư, thay đổi về thông tin của dự án như quy mô khu đất, tổng vốn đầu tư … Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, hoặc các thông tin khác của dự án. thay đổi của nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các trường hợp khác không thuộc các trường hợp trên thì không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Thay đổi tên nhà đầu tư có phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không?

Căn cứ Điều 41 Nghị định 31/2021 / NĐ-CP Thủ tục cấp lại, đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định:

3. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký trong hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư chỉnh sửa thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Đối chiếu với quy định trên, khi thay đổi tên nhà đầu tư, thông tin trong giấy chứng nhận đầu tư là không chính xác. Do đó, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đính chính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận yêu cầu của nhà đầu tư và chỉnh sửa thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 3 ngày.

Trên đây chúng tôi đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sai sót. khác với nội dung nêu trên.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/