Dân chủ là gì? Khái niệm về dân chủ 2022. Dân chủ là quyền của nhân dân. Tuy nhiên, người dân chưa hiểu rõ quy định của pháp luật, mất quyền tự chủ. Vậy Dân chủ là gì? Những biểu hiện của dân chủ là gì? Dân chủ là quyền lực thuộc về ai? Dân chủ Nhân dân là gì? Hãy tham khảo bài viết để cùng chúng tôi giải đáp thắc mắc này nhé.

Dân chủ được pháp luật quy định như thế nào?

1. Dân chủ là gì?

Dân chủ không chỉ là một hệ thống chính trị trong đó mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân trực tiếp hoặc thông qua đại biểu dân cử thực hiện. của xã hội dựa trên sự thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, công nhận các nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người.

Ngoài ra, dân chủ còn được vận dụng vào các tổ chức chính trị của nhà nước dưới các hình thái ý thức xã hội.

Tuy nhiên, dân chủ là kết quả của những giá trị nhân văn sinh ra từ phương thức tổ chức hợp tác sản xuất vật chất và sự cố kết cộng đồng giữa con người với nhau. Vì vậy, dân chủ sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của con người, là một hình thức tồn tại của con người kể cả khi nhà nước không còn.

Dân chủ là gì? Khái niệm dân chủ

2. Đặc điểm của dân chủ

 • Dân chủ là một hình thức chính phủ trong đó quyền lực và trách nhiệm công dân được thực hiện bởi các công dân trưởng thành trực tiếp hoặc thông qua các đại diện được bầu cử tự do của họ.
 • Các xã hội dân chủ cam kết thực hiện các giá trị của sự khoan dung, hợp tác và thỏa hiệp.
 • Dân chủ dựa trên các nguyên tắc của đa số và các quyền của cá nhân. Các nền dân chủ phản đối các chính phủ tập trung và phân cấp chính quyền ở cấp khu vực và địa phương, với nhận thức rằng tất cả các cấp chính quyền phải có khả năng tiếp cận và phản hồi của người dân. khi có thể.
 • Các nền dân chủ thừa nhận rằng một trong những chức năng chính của họ là bảo vệ các quyền cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo; quyền được pháp luật bảo vệ bình đẳng và có cơ hội được tổ chức và tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế, chính trị và xã hội
 • Các nền dân chủ thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng cho các công dân trong độ tuổi bỏ phiếu tham gia.
 • Công dân trong nền dân chủ không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia vào hệ thống chính trị. Đổi lại, hệ thống chính trị đó bảo vệ các quyền và tự do của họ.

3. Ví dụ về dân chủ

 • 18 tuổi, bạn có thể bỏ phiếu
 • Lấy ý kiến ​​nhân dân trước khi ban hành, sửa đổi luật mới
 • Mọi người được tự do sinh sống, kinh doanh và học tập theo quy định của pháp luật.
 • Cán bộ tự phê bình trước nhân dân khi có khuyết điểm
 • Cơ quan, tổ chức công khai các khoản thu, chi …

4. Biểu hiện của dân chủ là gì?

Hình ảnh công dân thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Biểu hiện của một nền dân chủ thường bao gồm bốn yếu tố chính:

 • Có một hệ thống chính trị mà việc lựa chọn và thay thế các chính phủ được thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng;
 • Đảm bảo sự tham gia tích cực của công dân vào chính trị và đời sống dân sự;
 • Bảo vệ quyền con người, quyền công dân;
 • Bảo đảm pháp quyền, trong đó mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai đứng trên pháp luật.

Dân chủ được thể hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội, xuất hiện ngay trong chương trình giáo dục của học sinh phổ thông dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ:

Câu hỏi: Biểu hiện của dân chủ là gì?

A. Phát biểu tại hội nghị.
B. Đóng góp ý kiến ​​tại các buổi sinh hoạt lớp.
C. Bình luận về Luật Giáo dục.
D. Cả A, B, C.

Đáp án: Chọn D. Cả A, B, C đều là câu trả lời đúng.

Lý do: Cả 3 đáp án A B C đều là trường hợp thể hiện sự tham gia tích cực của công dân vào chính trị và đời sống dân sự. Vì vậy hãy chọn tất cả các câu trả lời đúng là đáp án D.

5. Dân chủ thuộc về ai?

Dân chủ được định nghĩa thêm là “chính phủ do nhân dân, đặc biệt: thống trị bởi đa số” hoặc “một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho nhân dân và do họ thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.” thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan đến việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do.

Vì vậy, có thể khẳng định Dân chủ là quyền lực thuộc về quần chúng – thuộc về nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản từ các nước phương Tây sang các nước khác đang tạo thành những làn sóng. Tuy nhiên, sự tồn tại của nền dân chủ phụ thuộc vào các yếu tố bên trong của một quốc gia, vào sự phát triển của lịch sử và xã hội quốc gia đó qua nhiều thế hệ, không thể áp đặt từ bên ngoài. .

Vì vậy, việc thực hiện dân chủ và thực hiện quyền lực của nhân dân cũng phải tuân theo khuôn khổ pháp luật, không thể áp đặt một cách vô căn cứ các giá trị dân chủ tư sản lên các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Nam giới. Hệ thống pháp luật của nước ta cũng ngày càng hoàn thiện hơn để bảo đảm phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/