Đặc điểm của pháp luật là gì? Việt Nam là một đất nước tôn trọng luật pháp, vậy bạn có biết luật pháp nước này có những quy định gì không? Những văn bản như nội quy trường học, điều lệ Đoàn TNCS HCM có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

Đặc trưng của pháp luật là gì?

1. Đặc trưng của pháp luật là gì?

Dưới đây là một số đặc trưng của pháp luật:

  • Tính giai cấp (tính ý chí):

Pháp luật luôn là một hiện tượng xã hội có giai cấp. Pháp luật luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.

  • Tính quy phạm phổ biến:

Tính hợp pháp là đặc tính cố hữu của mọi luật. Vì pháp luật là hệ thống những quy tắc mẫu mực, là chuẩn mực cho mọi người trong cách ứng xử, nên chính nhờ những khuôn mẫu, khuôn mẫu ứng xử chung đó mà con người mới “đo lường” được hành vi của mình. , mọi người biết những gì họ có thể và không nên làm, những gì họ không thể làm và cách họ phải làm điều đó.

  • Tính bắt buộc chung:

Pháp luật là quy tắc xử sự chuẩn mực của giai cấp thống trị, vì vậy pháp luật có tính bắt buộc chung. Nó cho thấy: Việc thực hiện pháp luật không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi người. Khi pháp luật đã được Nhà nước đặt ra thì mọi người dù muốn hay không cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh và triệt để, không phân biệt người này hay người khác.

  • Tính được đảm bảo bằng Nhà nước:

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và do đó được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã ban hành các quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Chỉ có như vậy pháp luật mới trở thành những quy tắc xử sự bắt buộc chung và pháp luật mới là công cụ hữu hiệu trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý, điều hành mọi quan hệ và hoạt động của xã hội. ngày hội.

2. Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải văn bản quy phạm pháp luật?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa đựng các quy định của pháp luật nên nó sẽ có những đặc điểm, tính chất của pháp luật được Hoatieu.vn trích dẫn tại Mục 1 của bài viết này.

Xem xét nội quy, quy chế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 2 văn bản này không mang tính chất quy phạm pháp luật (Không phải do cơ quan nhà nước ban hành, không được bảo đảm bằng quyền lực nhà nước, …)

=> Nội quy nhà trường, điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không phải là văn bản quy phạm pháp luật

3. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa những quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục.

Theo điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (BHVBQPPL) thì quy phạm pháp luật là: quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định và được nhà nước đảm bảo thực hiện.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những đặc điểm, đặc trưng của pháp luật. Công dân nước Việt Nam phải tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam, bởi vì nước ta là nước pháp chế. Bên cạnh đó, những quy định pháp luật có vai trò to lớn trong việc quản lý đất nước. Do vậy, mỗi công dân nên có những hiểu biết về pháp luật để không vi phạm.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/