Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? Quyền khiếu nại là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ các quy định của pháp luật về cách thức thực hiện quyền khiếu nại.

1. Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?

Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào? Nhiều bạn có thể sẽ hỏi câu này khi bạn có thể nhầm lẫn giữa cáo buộc và khiếu nại. Bạn đọc tham khảo chi tiết để không bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm trên tại bài viết: Khiếu nại và tố cáo khác nhau ở điểm nào?

Để hiểu rõ hơn, chúng tôi xin lấy một ví dụ phân tích như sau: Trong bộ đề thi minh họa THPT 2022 mới được Bộ GD & ĐT công bố, quyền khiếu nại của công dân được đề cập ở câu 109 môn GDCD.

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền khiếu nại khi nào?

A. Nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng

B. Phát hiện đối tượng xuất cảnh trái phép

C. Chứng kiến ​​hành vi phá rừng đầu nguồn

D. Phát hiện người trốn khỏi vùng cách ly

Câu trả lời đúng: A – Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền khiếu nại khi nhận được quyết định xử phạt không thỏa đáng.

Giải thích câu trả lời: Quyết định xử phạt là quyết định hành chính được áp dụng đối với cá nhân có hành vi không phù hợp, tức là xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân đó. Do đó, người này có quyền làm đơn khiếu nại để cơ quan, tổ chức xem xét lại quyết định xử phạt.

Các đáp án còn lại: B, C, D là hành vi vi phạm pháp luật, mọi người có quyền trình báo với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn và xử phạt. Tố cáo là việc cá nhân báo cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các em có thể tham khảo chi tiết đáp án môn GDCD 2022 mới nhất tại: Đáp án đề tham khảo môn GDCD 2022 môn Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Văn năm 2022.

Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

2. Quyền khiếu nại của công dân được hiểu như thế nào?

Không phải mọi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Nhà nước đều đúng. Khi xét thấy quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì cá nhân có quyền khiếu nại. yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đó xem xét lại, sửa chữa theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 quy định định nghĩa về khiếu nại như sau:

Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi hành chính. quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật, trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Quyền khiếu nại của công dân cũng được quy định tại Điều 30 Hiến pháp 2013 như sau:

Điều 30.

1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu cáo, vu khống người khác.

Như vậy, cá nhân có quyền khiếu nại khi thấy quyết định hành chính trái pháp luật, cá nhân đó được pháp luật bảo vệ để thực hiện các quyền của mình. khiếu nại để làm hại người khác.

3. Người khiếu nại có những quyền gì?

Thông thường quyền khiếu nại thường được gọi với cụm từ “quyền khiếu nại”, vậy nội dung của quyền khiếu nại chính xác là gì? Căn cứ Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có các quyền sau đây:

 • Tự than phiền:
 • Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;
 • Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc em trai. , con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại.
 • Nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: Trường hợp người khiếu nại là người được TGPL theo quy định của pháp luật thì có thể yêu cầu TGPL. trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia đối thoại;
 • Được biết, đọc, sao chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
 • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày khiếu nại. có yêu cầu giao cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;
 • Yêu cầu người giải quyết khiếu nại áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
 • Trình bày bằng chứng về khiếu nại và giải thích ý kiến ​​của mình về bằng chứng đó;
 • Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, nhận quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Được khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
 • Khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính;
 • Rút đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật, người khiếu nại phải tuân thủ các nghĩa vụ sau đây:

 • Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
 • Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;
 • Chấp hành quyết định, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ theo quy định.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Trên đây chúng tôi đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/