Trong quá trình lịch sử, thế giới đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc. Chế độ chính trị là một trong những bước chuyển mình vĩ đại của nền văn minh nhân loại. Mỗi quốc gia đều trải qua các chế độ chính trị khác nhau. Vậy chế độ quân chủ là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm ra câu trả lời trong bài viết.

1. Chế độ quân chủ là gì?

Chế độ quân chủ là một thể chế nhà nước do vua hoặc hoàng hậu đứng đầu.

Chế độ quân chủ là một trong những hình thức chính phủ lâu đời nhất, và nhiều hình thức khác nhau cùng tồn tại.

1.1. Thế nào là chế độ quân chủ chuyên chế?

Nhà nước quân chủ chuyên chế, chính thể quân chủ tuyệt đối, là chính phủ trong đó quân chủ nắm thực quyền. Hiến pháp không tồn tại hoặc không hoạt động trong chế độ này. Đặc điểm tiêu biểu của chế độ quân chủ chuyên chế là quyền lực tuyệt đối, quyền lực tuyệt đối trong nhà nước tập trung trong tay một người, vua và mọi người phải tuyệt đối phục tùng. Các vị vua lên nắm quyền (lên ngôi) thường theo nguyên tắc kế thừa. Vua được coi là con của trời – con trời, thay trời trị dân hay là người nhận sứ mệnh cai trị dân từ Chúa và do đó phải chịu trách nhiệm trước trời, trước chúa, trước thần dân, vua làm không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

Một ví dụ điển hình về chế độ quân chủ tuyệt đối: Pháp dưới thời vua Louis XIV.

Quân chủ chuyên chế - Vua Louis XIV của Pháp

1.2. Thế nào là chế độ quân chủ lập hiến?

Quân chủ lập hiến là hình thức tổ chức nhà nước trong đó có vua, nhưng hầu hết không nắm thực quyền, quyền lực thường nằm trong tay quốc hội do thủ tướng của đảng nắm đa số ghế.

Ví dụ điển hình về quốc gia có chế độ quân chủ lập hiến: Trên thế giới, chế độ quân chủ lập hiến được duy trì và phát triển lâu đời nhất là ở Vương quốc Anh.

Chế độ quân chủ lập hiến lâu đời nhất là vương quốc Anh

2. Chế độ quân chủ còn tồn tại không?

Hiện nay vẫn tồn tại các chế độ quân chủ là quân chủ lập hiến, quân chủ đại nghị, quân chủ cộng hòa. Tuy nhiên, chế độ quân chủ tuyệt đối không còn nữa.

Gần Việt Nam là Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia … là những quốc gia vẫn duy trì và tồn tại chế độ quân chủ lập hiến. Trên thế giới, chế độ quân chủ lập hiến lâu đời nhất được duy trì và phát triển là Vương quốc Anh. Đây cũng là quốc gia mà các thành viên trong hoàng tộc, các hoạt động của gia đình hoàng hậu thực hiện có thể ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của đất nước.

Các quốc gia vẫn còn chế độ quân chủ lập hiến đều có một điểm chung là: Nhà vua, hoàng hậu và gia đình của họ không tham gia chính trị, bao gồm cả việc không có ý kiến ​​về mọi chính sách, quyết định của đất nước. Công việc của các vị vua, hoàng hậu và gia đình của họ là đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thực hiện các dự án cộng đồng,… Họ giống như những đại sứ của hòa bình, mang thông điệp của chính đất nước họ ra thế giới. Duy trì chế độ quân chủ lập hiến cũng có thể coi là bảo tồn các giá trị văn hóa, xã hội của quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Monarchy là gì? Chế độ quân chủ là gì? Chế độ quân chủ là một trong những hình thức chính phủ lâu đời nhất, và nhiều hình thức khác nhau cùng tồn tại.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/