Khi bạn đi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp và nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, bạn không thể phân biệt được đó là hóa đơn GTGT hay hóa đơn bán hàng. Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách phân biệt các loại hóa đơn.

1. Hóa đơn Giá trị gia tăng (Hóa đơn có dòng VAT trên hóa đơn)

Đây là loại hóa đơn mà khi bạn mua hàng hóa, dịch vụ của công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ xuất hóa đơn này cho bạn. Đây là hóa đơn tài chính do Cơ quan thuế quản lý và hàng quý bạn phải báo cáo với Cơ quan thuế nên đây là hóa đơn tài chính chấp nhận thuế GTGT đầu vào (nếu doanh nghiệp tính thuế). Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) và được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Cách phân biệt các loại hóa đơn

2. Hóa đơn bán hàng (Hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp) trên hóa đơn không có dòng thuế GTGT

Khi bạn mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc khi bạn mua hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh thì các đơn vị này xuất hóa đơn trực tiếp cho khách hàng. bạn.

Đây là hóa đơn thuế quản lý và hàng quý bạn cũng phải báo cáo với cơ quan thuế nên đây là hóa đơn tài chính được thuế duyệt là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN.

Hóa đơn bán hàng là gì

3. Hóa đơn khác gồm: Tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

Khi các bạn mua hàng hóa và dịch vụ của những công ty vận tải hành khách thì các bạn sẽ được những hóa đơn như sau:

Hóa đơn đặc thù là gì

Đây là loại hóa đơn đặc trưng của các công ty chuyên kinh doanh vận tải hành khách. Và đây là loại hóa đơn mà cơ quan thuế và công ty phải báo cáo định kỳ với cơ quan thuế nên đây là loại hóa đơn được thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN và cũng được khấu trừ. đã trừ thuế GTGT đầu vào (nếu công ty bạn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhưng do giá trị nhỏ nên khi đi làm mới tính cả phần thuế GTGT vào chi phí.

4. Biên lai vận chuyển hàng không; biên lai cước vận chuyển quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng

Khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ vận chuyển hàng không (ví dụ: vé máy bay), hoặc phí dịch vụ ngân hàng, bạn sẽ nhận được hóa đơn đặc biệt không có tên là hóa đơn VAT hoặc hóa đơn bán hàng. . hàng ngang. Nhưng đây cũng là hóa đơn tài chính, thuế quản lý cũng như báo cáo định kỳ với cơ quan thuế nên sẽ được xét vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN và xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu có). công ty bạn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

Các loại hóa đơn, chứng từ hiện nay

5. Hóa đơn lẻ

Hóa đơn lẻ là loại hóa đơn mà Cơ quan thuế không quản lý hóa đơn này và các Công ty không phải báo cáo hóa đơn này với Cơ quan thuế. Do thuế không quản lý hóa đơn này nên khi quyết toán thuế TNDN hóa đơn này sẽ không được thuế duyệt là chi phí được trừ. Vì vậy, khi mua hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp bạn nên hỏi xem họ có xuất hóa đơn tài chính, hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thì bạn mới mua hàng hóa, dịch vụ. Dịch vụ. Và bất kỳ doanh nghiệp nào khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà sử dụng hóa đơn bán lẻ này để gửi cho khách hàng là doanh nghiệp này đang trốn thuế, gian lận thuế.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/