Bỏ phiếu kín là gì? Nguyên tắc bỏ phiếu kín là gì? Gần đến ngày bỏ phiếu, bạn đã hiểu rõ các quy tắc bình chọn chưa?

Quy định về nguyên tắc bỏ phiếu kín

1. Bỏ phiếu kín là gì?

Nguyên tắc bỏ phiếu kín là gì?

Đúng như tên gọi, nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo vệ quyền riêng tư, bí mật về sự lựa chọn của cử tri.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín đảm bảo cho cử tri tự do lựa chọn người được ủy thác mà không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện và yếu tố bên ngoài. Theo đó, cử tri đi bầu và không bỏ phiếu đều được đảm bảo bí mật. Cử tri viết phiếu bầu ở khu vực riêng, không ai được nhìn thấy, kể cả thành viên Tổ bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri. Cử tri bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Bỏ phiếu kín là gì? 

2. Quy định về bỏ phiếu kín

Nguyên tắc bỏ phiếu kín được thực hiện từ khi viết thành biểu quyết:

  • Ý chí của cử tri được thể hiện một cách kín đáo, bí mật. Cử tri tự chọn, tự viết phiếu (trường hợp đặc biệt cử tri không tự viết được thì có thể nhờ người khác viết hộ để giữ bí mật). Việc cử tri lựa chọn ai và ai còn lại trong lá phiếu phải được giữ bí mật tuyệt đối.
  • Phòng viết phiếu kín, bàn viết phiếu kín.
  • Phiếu bầu phải được Tổ bầu cử đóng dấu, in sẵn tên người ứng cử để cử tri ghi vào phiếu bầu của mình bằng cách gạch bỏ tên của người mà mình không chọn để không ai nhận biết được lá phiếu đang được bầu của ai.

3. Bỏ phiếu kín tiếng anh là gì?

Bỏ phiếu kín tiếng Anh là Ballot

4. Vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín

Vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín là hành vi xâm phạm bí mật của cuộc bầu cử, như:

  • Thu hút cử tri bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu
  • Hành vi do thám, nhìn trộm cử tri
  • Ép buộc và lừa dối cử tri đi bầu

Vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín bị phạt?

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 160 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử, bầu cử của công dân khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân như sau:

1. Người nào lừa dối, mua chuộc, cưỡng ép, dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử, bầu cử khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền. tạo án phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dẫn đến hoãn ngày bầu cử, bầu cử lại hoặc hoãn trưng cầu ý dân.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/