Cử nhân là gì? Có những loại bằng cử nhân nào? Chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết Bằng cử nhân là gì? Mọi điều cần biết về bằng cử nhân để bạn đọc tham khảo và hiểu rõ hơn về bằng cử nhân.

Bằng cử nhân học vị là gì?

1. Khái niệm về bằng cử nhân

Bằng cử nhân là bằng cấp cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của từng quốc gia.

Tại Việt Nam, bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành khoa học tự nhiên và xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật…). Thời gian của chương trình cử nhân thường là 4 năm. Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành kỹ thuật được cấp bằng kỹ sư; kiến trúc “bằng cử nhân”; Ngành dược cấp “bằng dược sĩ” hoặc “bằng cử nhân”.

Khoản 2 Điều 12 Luật Giáo dục 2019 quy định:

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. và các bằng cấp tương đương ”.

Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012 quy định:

“Trình độ giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các trình độ tương đương”.

Như vậy, cụm từ “bằng cử nhân” được quy định trong Luật Giáo dục 2019 được hiểu là văn bằng do cơ sở giáo dục đại học cấp cho người đã tốt nghiệp đại học.

Vì vậy, những giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa có trình độ đại học (cử nhân) ngành đào tạo giáo viên trở lên cần nâng chuẩn theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nếu chưa đủ môn học thì giáo viên phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên, bằng cử nhân chuyên ngành có liên quan và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bằng cử nhân là gì?

2. Có những loại bằng Cử nhân nào?

Cử nhân Nghệ thuật (BA): sinh viên sẽ tập trung vào các môn học “nghệ thuật tự do” như nhân văn, văn học, lịch sử, khoa học xã hội, truyền thông và ngoại ngữ. Sinh viên có thể lựa chọn nhiều khóa học khác nhau, cho phép họ chủ động trong việc xây dựng nền tảng giáo dục dựa trên sở thích của mình. Bằng Cử nhân Nghệ thuật thường yêu cầu ít tín chỉ hơn bằng Cử nhân Khoa học.

Cử nhân Khoa học (B.S): cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chuyên sâu về chuyên ngành của họ. Sinh viên tập trung vào nghiên cứu chuyên ngành ở mức độ sâu hơn, thường liên quan đến các môn học về kỹ thuật, công nghệ, toán học, khoa học máy tính, điều dưỡng và hóa sinh.

Ngày nay, hầu hết các bằng tốt nghiệp đại học được trao là BA và B.S.

Cử nhân Mỹ thuật (BFA): Cũng giống như bằng BS, bằng BFA cũng tập trung vào các chuyên ngành chính hơn là các môn học chung chung như cử nhân. Và với bằng BFA, trọng tâm là các môn học thiên về nghệ thuật như khiêu vũ, ca hát, diễn xuất, điêu khắc, v.v.

XEM THÊM TẠI: https://hip-cooking.com/